Főoldal
Ajánlatkérés
Ajánlatok megtekintése
Tanár keresése
Tanfolyam keresése
Regisztráció (tanár)
Regisztráció (intézmény)
Hírek
Akciók
Képzőhelyek
Segédletek
Fórum
FELHASZNÁLÓNÉV:
JELSZÓ:
Elfelejtett jelszó?
Henye rovat
Szórakozás
Vicckosár
Galéria
Diáksarok
Ajánljuk
Pályázatok
Bemutatkozunk
Archívum
Linkek
Jogi nyilatkozat
Jogi nyilatkozat

Jogi Nyilatkozat

Alábbiakban a honlap kifejezés a Privattanar.hu domén alá tartozó honlapokat jelenti.

A Privattanar.hu honlap NEM ÜZEMEL!
Üzemeltető jogai és kötelezettségei

Üzemeltető vállalja, hogy a regisztrációs feltételeknek és a Privattanar.hu működésének megfelelően megjeleníti a regisztrált ügyfél által megjelenésre kijelölt adatokat a honlapot látogatók számára. A megjelenítés feltétele az adatok valóságnak megfelelő kitöltése és a regisztrációs díj megfizetése a regisztrált ügyfél által.
Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz, hogy biztosítsa a honlap folyamatos működését és funkcióinak elérhetőségét. Nem vállal felelősséget ugyanakkor a rajta kívül eső okokból, illetve az internetes szolgáltatás kapcsán bekövetkező hibákért.
Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz a honlap magas látogatottsága érdekében, de nem vállal garanciát a regisztrált ügyfél számára érkező ajánlatokra nézve.


Regisztrált ügyfél jogai és kötelezettségei

A regisztrált ügyfél köteles a honlapon a valóságnak megfelelően regisztrálni adatait, valamint a naprakészséghez szükséges változásokat átvezetni az adminisztrációs felületen. A regisztrált ügyfél felelős a honlapon ajánlatot kérő és szolgáltatást kereső ügyfelekkel való kapcsolattartásért, valamint az általa megadott adatok hitelességéért.


Díjfizetés

Az Üzemeltető a regisztrált ügyfélnek a honlapon igénybevett szolgáltatásokért díjat számít fel. A regisztrációs díj befizetését követően az Üzemeltető számlát küld a regisztrált ügyfél által megadott számlázási névre és postázási címre. Amennyiben a regisztrált ügyfél a regisztrációs díjat a megrendelést követő harminc napon belül nem fizeti be, akkor az Üzemeltető jogosult a regisztrált ügyfél megrendelését tárgytalannak minősíteni és adatait törölni.

Felmondás

Az Üzemeltető harminc napos felmondási idővel bármikor felmondhat a regisztrált ügyfélnek. A regisztrált ügyfél bármikor kérheti, hogy Üzemeltető törölje megjelenő adatait a honlapról. Kivételt jelentenek a regisztrált ügyfél számlázási adatai, melyeket az Üzemeltető csak az esetleges számlatartozások rendezését követően töröl. Az Üzemeltetőnek jogában áll azonnali hatállyal felmondani a regisztrált ügyfélnek, amennyiben a regisztrált ügyfél a regisztrációs feltételeket megszegi, vagy a regisztrált ügyfél által nyújtott szolgáltatásokra rendszeresen panasz érkezik, így a regisztrált ügyfélnek való felmondás növeli a honlap látogatóinak elégedettségét.
Az Üzemeltető felmondása esetén visszafizeti a regisztrált ügyfélnek a regisztrációs díj időarányos részét. Amennyiben az azonnali felmondásnak a regisztrációs feltételek megszegése az oka, akkor az Üzemeltető 1000 Ft + ÁFA kezelési költséget számíthat fel, amelyet a visszafizetett összegből von le.


Általános feltételek

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a regisztrációs feltételeket egyoldalúan módosítsa, és a honlapon közzé tegye. Ha a módosítás a regisztrált ügyfelet kedvezőtlenül érinti, akkor erre hivatkozva kérheti a regisztrációs díj időarányos részének visszafizetését.
A regisztrált ügyfél és az Üzemeltető megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik. A nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak.

NÉV:
E-MAIL CÍM:

Jan-26 02:04
Dec-02 20:45
Dec-02 20:44
Dec-02 20:43
Dec-02 20:38