Főoldal
Ajánlatkérés
Ajánlatok megtekintése
Tanár keresése
Tanfolyam keresése
Regisztráció (tanár)
Regisztráció (intézmény)
Hírek
Akciók
Képzőhelyek
Segédletek
Fórum
FELHASZNÁLÓNÉV:
JELSZÓ:
Elfelejtett jelszó?
Henye rovat
Szórakozás
Vicckosár
Galéria
Diáksarok
Ajánljuk
Pályázatok
Bemutatkozunk
Archívum
Linkek
Jogi nyilatkozat
Fogalmak


Adminisztratív e-mail postafiók

Ügyfél számára kiosztott kötelező postafiók, az ügyfélszolgálattal és a Köznet résztvevőivel a hivatalos kapcsolattartást szolgálja.

ADSL

(Asymmetric Digital Subscriber Line) Nagy sebességű, asszimmetrikus, hálózati adatátvitelre használható telefonvonal, ahol a feltöltési sebesség alacsonyabb a letöltési sebességnél. A hagyományos telefonvonalak gyorsítására fejlesztették ki, használatához speciális modem szükséges. A kapcsolat egyszerű páros csavart rézvezetéken keresztül valósul meg. Az ADSL jelentősen gyorsabb az ISDN-nél, több Mbit/s átviteli sebességet tesz lehetővé.

DNS

(Domain Name System),tartománynév rendszerA DNS tulajdonképpen egy olyan Internetadatbázis, amelyből az Interneten lévő gépek neve bármikor lekérdezhető. A neveket azért találták ki, mert az emberek könnyebben megjegyzik a szavakat, mint a látszólag értelmetlen számokat. A DNS hierarchikusan egymásra épülő szintekből áll: minden egyes szint egy úgynevezett tartománynak (domain) felel meg. A számítógépek Internet-címében szereplő pontok a különböző ilyen tartományokat választják el egymástól. A legfelső szintű tartományt az utolsó pont utáni név, az alacsonyabb szintű tartományokat pedig az előbbre lévő pontok utáni nevek együttesen jelölik. Az első pont előtti név az adott tartományon (hálózaton) belül lévő gépeket azonosítja. A tartományok elnevezése általában utal a tartomány jellegére, az alatta elhelyezkedő gépek tulajdonosára: edu: oktatási, mil: katonai, ISO3166 szabvány szerinti ország megjelölések (hu: Magyarország),... A nevek és a számok egymásnak való megfeleltetését a DNS kiszolgálók vagy névkiszolgálók (name server) végzik.

 

E-mail cím

Az elektronikus levelezésnél használt cím, amely egy, a hálózatba (Internetre) kapcsolt számítógépen lévő felhasználót azonosít. Az Internetre kapcsolódó számítógépek mindegyike egy egyedi, mindenki mástól megkülönböztethető, négy számból álló, úgynevezett IP címet kap (pl.: 195.199.255.2), amely bizonyos szintű hierarchiát tükröz. Ennek a numerikus IP címnek általában megfelel egy szintén hierarchikusan felépített név is (mivel az emberek inkább megjegyzik a neveket, mint a számokat; a fenti példában: sulinet.hu). Egy többfelhasználós számítógépen minden egyes felhasználónak külön neve (azonosítója, amivel bejelentkezik) van, ezért az egyes felhasználókat az Interneten az azonosítójukból és annak a gépnek az IP címéből álló teljes cím határozza meg, amelynek használói. Az azonosítót és a gép IP címét a @ (kiejtése: kukac, esetleg majomfarok vagy bejgli) jel választja el egymástól. A fenti példánál maradva: azonosító@sulinet.hu.

FAQ

Frequently Asked Questions, Gyakran feltett kérdések

FTP

Angol mozaikszó a File Transfer Protocol (állományátviteli protokoll) szavak kezdőbetűiből.

Home Page

Angol szó, jelentése honlap. A honlapok a World Wide Web hipermédiás dokumentumai, amelyek pókhálószerűen fonják be a világot. A honlapok a felhasználók vagy a számítógépek kiindulási lapjai, ahol információkat közölnek a rendszerről, illetve ahonnan más honlapokra juthatunk el.

HTML

(HyperText Markup Language) hipertext jelölő nyelv A HTML egy olyan dokumentum-leíró nyelv, amelynek segítségével a World Wide Web dokumentumainak, a honlapoknak a szerkezetét lehet leírni. A leírást a böngészőprogramok használják fel a megjelenítésre. A honlapokban megjelenő összes információt (a megjelenítendő szöveg betűinek vastagságát, méretét, színét, elhelyezkedését, stb...) a nyelv elemei (angol szakszóval: tag) írják le. Minden információt, amelyet a hipertextes dokumentumban szerepeltetni akarunk, két ilyen tag közé kell zárnunk. A HTML folyamatosan fejlődik, egyre újabb nyelvi elemeket definiálnak a fejlesztői. A HTML fejlesztésének koordinálását a W3 Consortium végzi.

 

IHM

Informatikai és Hírközlési Minisztérium

IP cím

(Internet Protocol) Olyan azonosító adat, amellyel az Internetbe kötött számítógépek, úgynevezett gazdagépek (host) bármelyikét egyértelműen azonosítani lehet. Ez az azonosító négy számból áll, amelyeket egymástól pont választ el (például 198.128.252.4). A felhasználó normális esetben nem látja ezt a számnégyest: ehelyett a gazdagép nevét használja, mivel az emberek könnyebben megjegyzik a neveket, mint a számokat (lásd telefonszám). Az egyes számítógépek aztán az IP-címek és a nevek közti megfeleltetést egy adatbázis segítségével végzik el. Ez azért is jó, mert így egy számítógép a hálózaton belül fizikailag szabadon mozgatható (ha szükséges) anélkül, hogy az állandó számváltozást a felhasználónak nyomon kellene követni.

 

ISDN

(Integrated Services Digital Network) Nemzetközi szabvány szerint működő digitális telefonhálózat. Ellentétben a hagyományos analóg telefonhálózattal amelyen csak modem segítségével lehet digitális információt továbbítani, az ISDN-nél a résztvevők között közvetlen digitális kapcsolat áll fenn, pl. 2 x 64 kbps adatátviteli sebességgel (hang, kép, stb.)

LAN

Angol mozaikszó, a Local Area Network rövidítése. Magyarul lokális, vagy helyi hálózatként ismert.

LED

Angol mozaikszó, a Light Emitting Diode rövidítése, magyarul fénykibocsátó dióda.Működésének az a lényege, hogy elektromos impulzusok hatására -- a látható fény tartományába tartozó -- fényimpulzusokat bocsát ki, így például alkalmas lehet egy adott berendezés működésének jelzésére.

Letöltés

Adatok átmásolása a hálózati kiszolgáló gépről a saját/lokális számítógépre. Megfelelő hálózati kapcsolat esetén vagy egy modemes protokollt, vagy az FTP protokollt használó programmal másolhatjuk át az adatokat.

OM azonosító

Az OM azonosító az Oktatási Minisztériumnál használt olyan hat jegyű számból álló kód, mellyel minden oktatás jelegű tevékenységet végző intézmény beazonosítható. A kód egyedisége alkalmassá teszi az egyes minisztériumok által meghirdetett pályázatok résztvevőinek beazonosítását. Ezért, ha a pályázati anyagával kapcsolatban érdeklődik, érdemes ezt az azonosítót előkészíteni. Az ügyfélszolgálati munkatársak kérhetik Öntől.

 

Open Relay

Az internet szolgáltatók küldő levelező szerverei csak és kizárólag a saját tartományuknak küldik el a leveleit. Azt a levelezőszervert, amely mindenkinek elküldi a leveleit "Open Relay" szervernek hívják.A spammerek előszeretettel használják az ilyen open relay szervereket kéretlen reklámleveleik továbbítására, mert lehetőséget adnak számukra identitásuk elrejtésére, vagy lekövetésének megnehezítésére. Ezért aztán az ilyen gondolatlanul beállított szerverek általában gyorsan feketelistára kerülnek a legitim levelezőszerverek között, amit követően már jogos tulajdonosuk sem tudja őket e-mailek küldéséhez felhasználni

Ping

Egy másik számítógép (IP cím) megszólítása a ping-reply porton keresztül, meghatározott méretű csomag küldésének segítségével. Válaszként azt az idõt kapjuk, amennyi a küldéstől az érkezésig telt el. Hálózatok felmérésére, diagnosztizálására, hálózatban történt adatvesztések felderítésére stb. használható.

POP3

Post Office Protocol v3 A POP azt definiálja, hogy a hálózatokban hogyan kell a hálózat központi levelesládájába beérkező üzeneteket szétosztani -- azaz kézbesíteni -- a hálózat helyi felhasználóinak a címére. Erre van szükség például egy interneten lévő intranet esetén is, amikor a kívülről érkező elektronikus leveleket az intraneten szeretnénk szétosztani.

Port

A port hálózatra kötött számítógépek egymással való kommunikációjának csatlakozási pontja. Ez a fogalom az internet, illetve a unix operációs rendszerek megjelenésével terjedt el. Lényege, hogy egy kiszolgáló gép különböző szolgáltatásait a gépen definiált különböző portokra (kapuk) csatlakozva érhetjük el. A rácsatlakozás persze nem fizikai, hanem logikai értelemben történik. Minden szolgáltatásnak egyedi port száma van, amelyet szabvány rögzít. Olyan ez, mint amikor a felvonóval egy adott emeletre szeretnénk feljutni. A sikeres kommunikációhoz a kliens oldal is kap egy port számot, amire az a kikötés vonatkozik, hogy nem lehet semmilyen szolgáltatás, vagy más kliens által már lefoglalt port száma.

Proxy

Angol szakkifejezés. Magyarul talán úgy lehetne fordítani: közvetítő, megbízott. A proxy lényegében egy olyan kiszolgáló, amely egy másik kiszolgálót helyettesít. Helyi hálózatokon általában valamilyen más funkcióval (például tűzfal) együtt működtetik. Az Interneten arra használják, hogy a szolgáltatások elérésére irányuló kéréseket ne saját maga válaszolja meg, hanem irányítsa azokat egy közeli (innen a név: proxy -- közelben lévő) kiszolgálóhoz, amely az adott szolgáltatással rendelkezik és nagyobb teljesítményt produkál.

QND

Questions and answers- Kérdések és válaszok

 

Router

Angol szó, jelentése: útvonal-választó. Olyan hálózati berendezés, amely két hálózatot köt össze a hálózati réteg szintjén (erre vonatkozólag lásd: OSI referencia modell). A legáltalánosabb esetben útvonal-választó minden olyan berendezés, amely arról dönt, hogy a hálózati forgalom mely utakat vegyen igénybe. Ezért nevezik forgalomirányítónak is.

SMTP

Simple Mail Transfer ProtocolAz SMTP az ARPANET által kidolgozott és használt, alkalmazást leíró protokoll, amely a hálózaton az elektronikus levelek továbbításának mikéntjét definiálja.

SPAM

A spam a fogadó által nem kért, elektronikusan, pl. e-mailen keresztül tömegesen küldött hirdetés, felhívás.Az így kapott információk a fogadók túlnyomó része szempontjából érdektelenek, így fölösleges sávszélességet, tárhelyet, szellemi ráfordítást igényelnek a fogadótól. Mivel a spameket a feladóik milliós nagyságrendben képesek rövid idő alatt kiküldeni, ez jelentős terhelést jelent az internet használói számára. A spamek egy része tudatosan megtévesztő, a fogadó kihasználására törekszik.

Switch

Az a számítógép vagy elektronikus eszköz, amely irányítja és ellenőrzi egy jelútvonal működését. Ezt különösen a hálózatok útvonalainak elosztásakor szokták használni.

 

Számítógép vírus

A számítógépes vírus olyan önsokszorosító program, amely saját másolatait helyezi el más, végrehajtható programokban vagy dokumentumokban. Ez a működés hasonlít az élővilágban megfigyelhető vírus viselkedéséhez, mely az élő sejtekbe hatol be, hogy önmaga másolatait előállíthassa. Ha egy számítógépes vírus kerül egy másik programba, akkor ezt fertőződésnek nevezzük. A vírus csupán egyike a rosszindulatú szoftverek (malware) számos típusának. Ez megtéveszthető lehet a számítógép felhasználók számára, mivel mára lecsökkent a szűkebb értelemben vett számítógépes vírusok gyakorisága, az egyéb rosszindulatú szoftverekhez, mint például a férgekhez képest.Bár a számítógépes vírusok lehetnek kártékonyak (pl. adatokat semmisítve meg), a vírusok bizonyos fajtái azonban csupán zavaróak. Némely vírus késleltetve fejti csak ki hatását, például csak egy bizonyos számú gazdaprogram megfertőzése után. A vírusok domináns kártékony hatása az ellenőrizetlen reprodukciójuk, mely túlterhelheti a számítógépes erőforrásokat.Napjainkban (2005), az Internet térhódításával vírusok már valamivel kevésbé gyakoriak, mint a hálózaton terjedő férgek. Az antivírus szoftverek, melyeket eredetileg a számítógépes vírusok elleni védelemre fejlesztettek ki, mára már képesek a férgek és más veszélyes szoftverek, mint pl. a spyware elleni védelemre is

telnet

A telnet elsősorban egy protokoll -- mégpedig a távoli bejelentkezés protokolljának -- neve, de így hívják az ezt megvalósító programot is. A telnet protokoll azt írja le, hogy a számítógép-hálózatokban hogyan lehet egy távoli kiszolgáló szolgáltatásait igénybe venni. A telnet program segítségével be tudunk jelentkezni a hálózat más számítógépeire -- természetesen ez csak akkor lesz sikeres, ha ott rendelkezünk felhasználói azonosítóval. A bejelentkezés után úgy dolgozhatunk, mintha az adott számítógép előtt ülnénk.

Végpont azonosító

A végponti azonosító a végpont beazonosítását és adatfeldolgozását segítő kód. A Közháló programban résztvevők számára ez a kód egy betűből (S vagy K) és 4 darab számjegyből áll. Ha ügyfélszolgálatunkat hívja, kérjük, készítse elő ezt a kódot, mert munkatársaink kérhetik Öntől.

Vírusos levél

Olyan levél, mely számítógépes vírus(oka)t tartalmaz csatolt mellékletként

Mi a vírus?

A számítógépes vírus olyan önsokszorosító program, amely saját másolatait helyezi el más, végrehajtható programokban vagy dokumentumokban. Ez a működés hasonlít az élővilágban megfigyelhető vírus viselkedéséhez, mely az élő sejtekbe hatol be, hogy önmaga másolatait előállíthassa. Ha egy számítógépes vírus kerül egy másik programba, akkor ezt fertőződésnek nevezzük. A vírus csupán egyike a rosszindulatú szoftverek (malware) számos típusának. Ez megtéveszthető lehet a számítógép felhasználók számára, mivel mára lecsökkent a szűkebb értelemben vett számítógépes vírusok gyakorisága, az egyéb rosszindulatú szoftverekhez, mint például a férgekhez képest.Bár a számítógépes vírusok lehetnek kártékonyak (pl. adatokat semmisítve meg), a vírusok bizonyos fajtái azonban csupán zavaróak. Némely vírus késleltetve fejti csak ki hatását, például csak egy bizonyos számú gazdaprogram megfertőzése után. A vírusok domináns kártékony hatása az ellenőrizetlen reprodukciójuk, mely túlterhelheti a számítógépes erőforrásokat.Napjainkban (2005), az Internet térhódításával vírusok már valamivel kevésbé gyakoriak, mint a hálózaton terjedő férgek. Az antivírus szoftverek, melyeket eredetileg a számítógépes vírusok elleni védelemre fejlesztettek ki, mára már képesek a férgek és más veszélyes szoftverek, mint pl. a spyware elleni védelemre is

Mi a vírusos levél?

Olyan levél, mely számítógépes vírus(oka)t tartalmaz csatolt mellékletként

Miért ártalmasak a vírusok?

A modern vírusok fő kártétele nem csupán az, hogy túlterhelik a hálózatot, hanem a fertőzött rendszereket "fel is puhítják". Ez azt jelenti, hogy hátsó ajtót (backdoor) helyeznek el a fertőzött gépen, amin keresztül a vírus "gazdája" tetszése szerint "bármit" megtehet az áldozattal. Fontos mozzanat, hogy a fertőzött gépek maguk "jelentkeznek" a gazdinál - többnyire valamilyen IRC csatornán, de van olyan vírus is, amelyik P2P hálózatot épít a fertőzött gépek között.

Milyen fő területei vannak a vírusfelhasználásnak?

A vírusfelhasználásnak jelenleg három fő területe van:
a.) Nagyüzemi SPAM küldés (ilyenkor többnyire open proxy szervert tesznek fel a fertőzött gépre, néha mail szervert)
b.) DoS tamadas kiválasztott célpontok ellen - ezt gyakran megrendelésre, fizetős szolgáltatásként teljesítik - persze az ilyen "szolgáltatás" súlyosan illegális.
c.) A feltört gépek "ugródeszkaként" szolgálhatnak további fontos hálózatok felderítésére (scan) és oda való behatolásra (pl. bankok, kormányzati intézmények, stb.)

A felhasználási területek változhatnak, minden attól függ, hogy alakul a piaci kereslet a lehetséges illegális "szolgáltatások" iránt. A lényeg az, hogy mostanában már nem jellemző az, hogy vicces gyerekek lennének a "mailware" szerzői - az egész áttevődött szigorúan üzleti alapra és igen jól képzett (és jól fizetett) profik vadászterületévé vált.

Hogyan terjed a vírus?

Az email csak az egyik lehetséges vektor a vírusok terjedésére, emellett egyéb szervizeken keresztül is meg lehet fertőződni (http, netbios, IRC, stb). Ezért fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy milyen nyitott portok vannak a számítógépünkön, azok mögött milyen kiszolgáló fut és ezekre mindig tegyük fel az aktuális biztonsági frissítéseket. Amelyik szerviz nem szükséges a rendeltetésszerű működéshez, azt le kell állítani ill. az Internet felől elérhetetlenné kell tenni (firewall).

Hogyan védekezzünk a vírusok ellen?

Javasolt vírus figyelő vagy vírus írtó szoftvert a gépünkre feltelepíteni, mely a védekezésnek az egyik legalapvetőbb lépése. Másodsorban érdemes tűzfal programot használni. Ugyanakkor a gyanusnak vélt levélmellékletet valamint az ismeretlen feladótól érkező levél mellékletét lehetőség szerint ne nyissuk meg. Ha mi magunk file-t csatolunk a levelünkhöz, akkor a levélben is említsük meg a csatolmánynak a nevét, és ezt levelező partnereinktől is követeljük meg.

NÉV:
E-MAIL CÍM:

Jan-26 02:04
Dec-02 20:45
Dec-02 20:44
Dec-02 20:43
Dec-02 20:38